Gå till huvudinnehåll

Villkorsfunktioner

Alla villkorsfunktioner utvärderar ett villkor. Sedan returnerar de olika svar beroende på villkorets värde. Funktionerna kan användas i laddningsskriptet och i diagramuttryck.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com