Gå till huvudinnehåll

Rapportredigerare: Dialogen Rapportinställningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Rapportredigerare: Dialogen Rapportinställningar

I denna dialog hittar du globala (icke sidspecifika) inställningar för rapporten. Dialogen innehåller fyra sidor.

Fliken Inställningar

Fliken Inställningar innehåller rapportens grundegenskaper:

Rapportegenskaper
Egenskap Beskrivning
Namn Rapportens namn. Detta kan vara en valfri textsträng. Namnet kan definieras som en dynamisk formel så att den uppdateras automatiskt.
Rapport-ID Rapportens unika ID. Varje rapport som skapas får automatiskt ett unikt ID-nummer för att det ska kunna kontrolleras från Automation. ID-numret består av en bokstavskombination som anger vilken sorts enhet det gäller, samt ett nummer. Den första rapporten i ett dokument får ID-numret RP01. Ett ID kan ändras till vilken annan sträng som helst som inte används för någon annan rapport eller varning eller annat bokmärke, ark eller arkobjekt i dokumentet.
Kommentar I detta kommentarsfält kan den person som skapar rapporten beskriva dess syfte eller andra detaljer om rapporten. Denna kommentar visas ej utanför denna dialog.
Vald pappersstorlek I denna listruta anger du vilken pappersstorlek som ska användas med rapporten. Proportionerna på den valda pappersstorleken återspeglas i förhandsgranskningsfönstret. Om rapporten slutligen skrivs ut på en annan papperstorlek än den som var avsedd, försöker QlikView justera rapportinnehållet genom att zooma utskriftsobjekten så att de ryms inom den nya pappersstorleken.
Villkorad visning

Om denna kryssruta är markerad kan rapporten visas eller döljas dynamiskt beroende på värdet i det villkorsuttryck som anges i redigeringsrutan till höger. Villkorsuttrycket utvärderas varje gång listan över tillgängliga rapporter genereras. Rapporten är bara tillgänglig om det uttryck som skrivs i redigeringsrutan antar värdet sant, dvs är skilt från noll. Användare med ADMIN-rättigheter för dokumentet kan förbigå alla villkor med Visa alla ark och arkobjekt i dialogen Dokumentegenskaper: Dialogen Säkerhet. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+S.

Dokumentegenskaper: Säkerhet

Fliken Marginaler

Flik Marginaler innehåller rapportens marginalinställningar. Kontrollerna är de samma som för sidan Layout i dialogen Skriv ut.

Fliken Sidhuvud/sidfot

Flik Sidhuvud/sidfot innehåller inställningar för rapportens sidhuvud/sidfot. Kontrollerna är de samma som för sidan Sidhuvud/Sidfot i dialogen Skriv ut.

Fliken Val

Flik Val innehåller inställningar för de urval som ska användas när rapporten skrivs ut.

Urvalsinställningar
Inställning Beskrivning
Ursprungligt val Med dessa alternativ kan du ange de första valen för rapportutskriften. Oavsett vilken inställning du använder kommer de val som var angivna innan rapporten skrevs ut att återställas efter utskrift.
Aktuella val Använd de aktuella valen som bas för rapportutskriften (standard).
Radera allt Alla aktuella val i dokumentet kommer att raderas före utskrift. Efter utskrift kommer de ursprungliga valen att återställas.
Aktuella val Ett bokmärke som kan väljas ur listrutan kommer att användas innan rapporten skrivs ut. Efter utskrift kommer de ursprungliga valen att återställas.
Upprepad utskrift för valbara fältvärden När denna kryssruta är markerad skrivs hela rapporten ut upprepade gånger medan varje möjligt värde väljs enligt de fält som valts i listrutan nedan. Om det inte finns några möjliga värden i det angivna fältet kommer ingenting att skrivas ut. Efter utskrift kommer de ursprungliga valen att återställas. Om sidnummer används blir dessa kontinuerliga i alla sidor som skrivs ut.