Gå till huvudinnehåll

Rapportredigerare: Dialogen Sidinställningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Rapportredigerare: Dialogen Sidinställningar

I den här dialogen finns inställningarna för aktuell sida. Dialogen innehåller tre sidor.

Allmänt

Fliken Allmänt innehåller sidans grundegenskaper.

Sidegenskaper
Egenskap Beskrivning
Orientering Varje sida kan ges separata inställningar för hur den ska orienteras. Välj mellan Stående och Liggande. Valet visas i sidlistan ovan.
Sidtyp Ange om rapporten ska skrivas ut som Ensidigt papper eller Flersidigt papper (för långa tabeller).
Anpassa utskrift efter papper Denna inställning är endast tillgänglig för flersidiga papper.
Originalstorlek
Ingen skalenlig ändring av arkobjektets utskrift görs. Ingen begränsning av antalet sidor som krävs i varje riktning.
Anpassa till x %
Arkobjektets utskrift ändras skalenligt till ett fast procenttal av dess ursprungliga storlek. Ingen begränsning av antalet sidor som krävs i varje riktning.
Anpassa x till gånger y
Arkobjektets utskrift ändras skalenligt för att rymmas inom ett visst antal sidor.

Inställningar

Fliken Inställningar innehåller inställningar för förtext och eftertext i flersidiga sidor. Den är inte tillgänglig för ensidiga sidor.

Inställningar för förtext och eftertext
Inställning Beskrivning
Använd förtext och eftertext Markera det här alternativet om du vill använda utskriftsobjekt i fast storlek tillsammans med det dynamiska innehållet i en sida med flera papper.
Förtext - placering Genom att markera en, två eller tre kryssrutor kan du välja att skriva ut förtextområdet på det Första papperet, alla Mellersta papperen och/ellerSista papperet.
Förtext - höjd Anger den höjd på varje sida som avses för förtextområdet. Värdet anges i % av tillgänglig utskriftsyta (papprets höjd minus sidhuvud och sidfot). Inställningen kan också ändras genom att dra i ramen direkt i förhandsgranskningsfönstret.
Förtext - avstånd Anger avståndet mellan förtexten och huvudområdet. Värdet anges i % av tillgänglig utskriftsyta (papprets höjd minus sidhuvud och sidfot).
Eftertext - placering Genom att markera en, två eller tre kryssrutor kan du välja att skriva ut förtextområdet på det Första papperet, alla Mellersta papperen och/eller Sista papperet.
Eftertext - höjd Anger den höjd på varje sida som avses för eftertextområdet. Värdet anges i % av tillgänglig utskriftsyta (papprets höjd minus sidhuvud och sidfot). Inställningen kan också ändras genom att dra i ramen direkt i förhandsgranskningsfönstret.
Eftertext - avstånd Anger avståndet mellan förtexten och huvudområdet. Värdet anges i % av tillgänglig utskriftsyta (papprets höjd minus sidhuvud och sidfot).

Upprepad utskrift

Fliken Upprepade utskrift innehåller egenskaper för upprepad utskrift av sidan. Detta innebär att sidan skrivs ut upprepade gånger för varje möjligt värde i ett visst fält.

När alternativet Upprepad utskrift för valbara fältvärden är markerat skrivs hela sidan ut upprepade gånger medan varje möjligt värde väljs enligt de fält som valts i listrutan nedan. Om det inte finns några möjliga värden i det angivna fältet kommer ingenting att skrivas ut. Observera att om en valslinga är angiven även på rapportnivå kan det bli så att rapportvalet exkluderar alla värden i variabeln för slingan på sidnivå. Sidan kommer då att hoppas över för den rapportens slingvärde. Efter utskrift kommer de ursprungliga valen att återställas. Om sidnummer används blir dessa kontinuerliga i alla sidor som skrivs ut.