Gå till huvudinnehåll

Rapportredigerare: Dialogen Elementinställningar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Rapportredigerare: Dialogen Elementinställningar

I denna dialog gör man inställningar för det utskriftsobjekt (element) som just nu är valt i förhandsgranskningsfönstret. Dialogen innehåller två sidor.

Allmänt

Sidan Allmänt innehåller inställningar för det utskriftsobjekt som för närvarande är valt i förhandsgranskningsfönstret.

Allmänna inställningar
Inställning Beskrivning
Objekt-ID Arkobjekts-ID för det arkobjekt som ska skrivas ut.
Egenskaper... Öppnar egenskapsdialogen för det arkobjekt som är associerat med utskriftsobjektet. Ändringar som görs i denna dialog påverkar själva arkobjektet och även utskriftsresultatet för rapporten.
Sträck ut Denna funktion är endast tillgänglig för objekt på ensidiga papperssidor. Här väljer man på vilket sätt utskriftsobjektet ska ändra storlek för att få plats inom den avsedda rektangeln.
Urklipp Utskriftsobjektets storlek ändras inte. Om det är för stort för att rymmas inom platshållaren kommer det att beskäras. Om det är för litet kommer det att omges av en tom yta.
Fyll Utskriftsobjektets storlek ändras så att det fyller ut området för rektangelns platshållare.
Fyll med bibehållet bildförhållande Utskriftsobjektets storlek ändras så att det ryms inom platshållare, samtidigt som det bibehåller bildförhållandet.
Använd ram Utskriftsobjektet skrivs normalt ut på sidan utan vare sig ram eller kant. Kryssa i denna ruta för att ge objektet en ram.
Ramfärg Klicka på den här knappen för att välja färg på ramen.
Rambredd Här anges hur bred ramen ska vara.

Läge

Fliken Läge innehåller inställningar för att ändra läge och storlek på objekten i den tillgängliga utskriftsytan.

Lägesinställningar
Inställning Beskrivning
Left Anger läge för det markerade objektet i relation till den vänstra marginalen. 0 är längst till vänster i den tillgängliga utskriftsytan.
Övre Anger läge för det markerade objektet i relation till överkanten. 0 är längst upp i den tillgängliga utskriftsytan.
Bredd Anger bredden på markerade objekt i tusendelar av den tillgängliga utskriftsytan.
Höjd Anger höjden på markerade objekt i tusendelar av den tillgängliga utskriftsytan.
Z-nivå Anger lager för markerade objekt. Om elementen överlappar varandra, kommer elementen i det understa lagret (1) att skrivas ut först och sedan de i nästa lager o s v.