Gå till huvudinnehåll

Tag bort bokmärke

Öppnar en överlappande meny där de första tio dokumentbokmärkena listas ovanför de första tio personliga bokmärkena som definierats för det aktiva dokumentet. Välj ett bokmärke för att ta bort det.