Gå till huvudinnehåll

Uppgradera och uppdatera QlikView Desktop

PÅ DEN HÄR SIDAN

Uppgradera och uppdatera QlikView Desktop

Följ procedurerna i följande delavsnitt för att uppgradera eller uppdatera QlikView Desktop.

Uppgradera QlikView Desktop

Om du vill uppgradera QlikView Desktop går du till Qlik-hämtningsplatsen och hämtar den senare version som du vill installera. Följ sedan installationsguiden.

Hämtningar

Beprövade metoder före uppgradering

Ta hänsyn till grundmetoderna nedan för att uppgradera QlikView Desktop:

  • Se till att du har ett giltigt underhållsavtal innan du uppgraderar QlikView Desktop. Om du försöker uppgradera utan ett giltigt underhållsavtal kan det leda till begränsad funktionalitet i QlikView Desktop. Se: Underhållsavtal vid uppgradering (endast på engelska).
  • Om du använder en anpassad koppling eller ett komplement i din QlikView Desktop-installation, kontrollera först att den funktionen stöds i den nyare versionen innan du uppgraderar. Du kan kontrollera vilka funktioner som stöds i delavsnittet Hämta på qlik.com.

Uppdatera QlikView Desktop

I menyn Hjälp i QlikView, finns alternativet Uppdatering av QlikView.... Om du väljer detta kommer du till en hemsida för uppdatering av QlikView där du ser de uppdateringar du kan installera för din QlikView-version. Vilka uppdateringar som syns beror på innehållet i din QlikView-licens och ditt operativsystem.