Gå till huvudinnehåll

Öppna lokala filer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Öppna lokala filer

Dialogen öppnas med knappen Tabellfiler i dialogen Redigera skript .

I dialogen Öppna lokala filer kan du ange de tabellfiler som ska laddas. Använd Ctrl-klick eller Skift-klick om du ska markera flera filer. När du trycker på OK-knappen tolkas den markerade filen i Filguiden.