Gå till huvudinnehåll

Val av flera värden inom ett fält

PÅ DEN HÄR SIDAN

Val av flera värden inom ett fält

Multipelval inom ett fält, dvs att man tillåter flera värden från ett fält, kan göras på flera olika sätt:

  • Markera flera värden genom att dra muspekaren över dem medan du håller musknappen nedtryckt.
  • Klicka vanligt på det första värdet som ska väljas. Använd därefter ctrl-klick för ytterligare val.
  • Om objekten man väljer ligger intill varandra kan man också klicka på det översta värdet som ska väljas, och därefter skift-klicka på det nedersta värdet som ska väljas. På detta sätt väljs alla mellanliggande celler. Detta fungerar dock inte alltid som man tänkt sig eftersom listan ofta sorteras om efter första valet.
  • Bekräfta en textsökning och tryck på Retur. Detta gör att alla matchande fältvärden markeras. Om man håller nere ctrl och samtidigt trycker på enter, läggs värdena från textsökningen till de tidigare markerade värdena.

För att ta bort ett tilläggsval kan man ctrl-klicka på det.

Om man har gjort ett multipelval i en listbox och gör ett ytterligare val i en annan listbox, kan det hända att några av de valda värdena visas som uteslutna. Om valet i den andra listboxen tas bort, återställs som standard de tidigare valen.

Multipelval tolkas normalt som logiskt ELLER, vilket innebär att QlikView kommer att hitta en lösning som associeras till något av de valda fältvärdena.