Gå till huvudinnehåll

Förstå datastrukturer

PÅ DEN HÄR SIDAN

Förstå datastrukturer

Satser för att ladda data

Data laddas genom LOAD- eller SELECT-satser. Varje sådan sats genererar en intern tabell. En tabell kan ses som en lista över något, där varje post (rad) motsvarar en ny instans av objekttypen och varje fält (kolumn) ett särskilt attribut eller en särskild egenskap hos objektet.

Regler

Följande regler gäller när du läser in data i QlikView:

  • QlikView gör ingen skillnad mellan tabeller som genererats med en LOAD-sats och tabeller som genererats med en SELECT-sats. Det spelar således ingen roll om tabellerna, då flera tabeller laddas, laddas med LOAD- eller SELECT-satser eller en blandning av dessa.
  • Fältens ordning i satsen eller i den ursprungliga tabellen i databasen är godtycklig för QlikViews logik.
  • Fältnamn används i den vidare processen för att identifiera fält och göra associationer. Dessa är skiftlägeskänsliga. Därför kan man ofta behöva byta namn på fält i skriptet.

Exekvera skriptet

För en typisk LOAD- eller SELECT-sats inträffar händelserna ungefär i följande ordning:

  1. Utvärdering av uttryck
  2. Omdöpning av fält med as
  3. Omdöpning av fält med alias
  4. Bestämning av fältnamn
  5. Mappning av data om fältnamn matchar
  6. Datalagring i en intern tabell