Gå till huvudinnehåll

Lösa cirkelreferenser

När cirkelreferenser uppstår måste du redigera laddningsskriptet och ge ett unikt namn till ett av de fält som har samma namn.

Gör följande:

  1. Öppna skriptredigeraren.
  2. Redigera LOAD-satsen för ett av de fältnamn som är dubbletter.

    I detta exempel skulle LOAD-satsen för den tabell som innehåller de lokala lagen och deras städer innehålla ett nytt namn för Team, till exempel LocalClub. Den uppdaterade LOAD-satsen ser ut så här:

    LOAD City, Team as LocalClub

  1. Ladda om skriptet.

Nu har du logik som fungerar i alla tabeller. I detta exempel, där du väljer Italy, associeras det nationella laget, de tyska städerna och varje stads lokala klubb.

Four fields: Country, Team, City, and LocalClub.

När du öppnar tabellvyn ser du att de lösa kopplingarna har ersatts med vanliga kopplingar:

The Country fields and the City fields are strongly associated. The Team and LocalClub fields are not associated.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com