Gå till huvudinnehåll

Kommentera i skriptet

PÅ DEN HÄR SIDAN

Kommentera i skriptet

Du kan infoga kommentarer och anmärkningar i skriptkoden eller avaktivera delar av skriptet genom att använda kommentarsmarkeringar. All text på en rad som följer // (två snedstreck) behandlas som en kommentar och exekveras inte när skriptet körs. Eller så kan du omsluta en koddel med /* och */.

Du kan även lägga till kommentarer i skriptet med hjälp av Rem-satsen.

Example:  

Rem This is a comment ;   /* This is a comment that spans two lines */   // This is a comment as well

See also