Gå till huvudinnehåll

License Enabler-filredigeraren

PÅ DEN HÄR SIDAN

License Enabler-filredigeraren

Här kan du granska och redigera License Enabler-filen.

Licensnyckeln är serienumret för QlikView-licensen som normalt anges när programmet installeras första gången. Den kan även anges eller redigeras vid ett senare tillfälle från dialogen Användarinställningar: Licens. Man kan även köra QlikView utan att ha en licensnyckel. I så fall har man antingen en lånad licens från en QlikView Server (Named Cal), eller också kör man Personal Edition av QlikView.

Aktuell License Enabler-fil är en textfil som innehåller relevant information om den installerade licensen och krävs för att aktivera licensen. Om du har en licensnyckel men denna textruta är tom bör du först kontrollera att dator är ansluten till Internet och sedan klicka på Kontakta licensaktiveringsservern nedan.

Felsökning i License Enabler-filen

En License Enabler-fil (LEF) krävs för att kunna verifiera att QlikViews licensnyckel är äkta. Medan licensnyckeln kontrolleras kontaktas Qlik LEF-servern via internet och en LEF-fil överförs automatiskt till din dator (under förutsättning att licensinformationen är giltig). Normalt sett märks detta knappast alls eftersom det görs i bakgrunden. Det händer dock att proceduren misslyckas, antingen för att det inte går att få kontakt med LEF-servern eller för att en brandvägg hindrar överföringen av LEF-filen. När detta inträffar visas dialogen Licensieringen misslyckades.

Om du inte lyckas få en giltig LEF-fil genom den normala processen och anser att du är berättigad till att ha en kan du istället få den direkt från Qlik Support. Det är viktigt att se till att det inte finns några tomma mellanslag kvar i textfilen när man kopierar in den direkt in i licensredigeraren.

Inställningsfil för QlikView

Alla inställningar för QlikView sparas i en fil (i stället för att sparas i registret). Filen, Settings.ini, finns under C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

I samma fil finns inställningar för QlikView OCX.