Gå till huvudinnehåll

Interna filer

Referenser till filer i QlikView-layouten

På flera ställen i QlikView-layouten går det att referera till externa filer som information eller bakgrundsbilder. Du refererar till externa filer med en lokal sökväg eller URL.

Interna filer i QlikView-dokument

I vissa fall kan det vara bättre att inkludera filerna i QlikView-dokumentet.

Prefixet info till Load- och Select-satser i skriptet kan föregås (eller ersättas) av prefixet bundle. Externa filer kan då läsas och bäddas in i QlikView-dokumentet. De externa filerna krävs inte längre för att referera till fil-innehållet, utan QlikView-dokumentet blir portabelt.

Show info- och info-funktionerna använder automatiskt de inbäddade filerna när det är möjligt. Syntaxen för att explicit referera till de inbäddade info-filerna är:

 • qmem://fieldname/fieldvalue |
 • qmem://fieldname<index>

där index är det interna indexet av ett värde inom ett fält.

Examples:  

'qmem://Country/Austria'

'qmem://MyField/34'

Interna filer i QlikViews programfil

En liten uppsättning standardbildfiler är inbäddade i själva QlikView-programmet, färdiga att användas i valfritt QlikView-dokument utan att det krävs särskilda förberedelser.

En uppsättning bild- och ljudfiler finns redan inbäddade i QlikViews programfil. De kan refereras direkt från layouten utan att särskild förberedelse krävs. Referenssyntaxen är:

 • qmem://<builtin>/filename

där filename är ett av de filnamn (med filtillägg) som visas nedan.

Examples:  

'qmem://<builtin>/Arrow_N_G.png'

='qmem://<builtin>/Smiley'&if(sum(Result)<0,1,3)&'_Y.png'

Pilbilder

Du kan visa pilar i åtta riktningar och fyra färger. Filnamnen är kodade enligt följande: Ordet Arrow följt av en riktning ( _N,_NE, _E,_SE, _S, _SW, _W eller _NW ). Därefter följer eventuellt färgbeteckning. _G står för grön färg, _R för röd färg och _Y för gul färg. Om ingen färg anges i filnamnet anges en grå pil.

Andra bilder

Det finns ytterligare bilder i uppsättningen. De är vanligtvis tillgängliga i flera olika färger. Nedan finns en lista över tillgängliga bilder.

 • Check.png
 • Check_G.png
 • Cross.png
 • Cross_R.png
 • Minus.png
 • Minus_R.png
 • Plus.png
 • Plus_G.png
 • Smiley1.png
 • Smiley1_G.png
 • Smiley1_Y.png
 • Smiley2.png
 • Smiley2_B.png
 • Smiley2_Y.png
 • Smiley3.png
 • Smiley3_R.png
 • Smiley3_Y.png
 • Thumb1.png
 • Thumb2.png
 • Question.png
 • Question_G.png
 • Question_R.png
 • Question_Y.png
 • Exclamation.png
 • Exclamation_G.png
 • Exclamation_R.png
 • Exclamation_Y.png

Ljud

Ett antal ljudfiler (.wav) ingår som buntade resurser i QlikView. Du hittar filerna i qmem://<bundled>/sounds. Följande ljud är tillgängliga:

 • qv_bttn.wav
 • qv_can.wav
 • qv_clear.wav
 • qv_load.wav
 • qv_lock.wav
 • qv_menu.wav
 • qv_ok.wav
 • qv_redo.wav
 • qv_reex.wav
 • qv_save.wav
 • qv_scrpt.wav
 • qv_ulock.wav
 • qv_undo.wav
Observera: Denna förteckning kan komma att ändras i framtida QlikView-versioner.