Gå till huvudinnehåll

Importera bokmärken

Bokmärken importeras till en bokmärkesfil genom att välja Importera... från menyn Bokmärken. Då öppnas en dialog där du kan välja en QlikView-bokmärkesfil (med fil-tillägget .qbm). Sedan öppnas dialogen Importera bokmärken.

I dialogen Importera bokmärken finns en lista med alla bokmärken som ingår i den markerade bokmärkesfilen.

Observera: Bokmärken ska endast importeras till ett QlikView-dokument med fält och fältvärden som bokmärkena hänvisar till.
  • Bokmärken som kan importeras: Till vänster listas alla bokmärken som definierats i bokmärkesfilen.
  • Aktuella bokmärken: Till höger listas alla befintliga användar- eller dokumentbokmärken i dokumentet. Bokmärkenmåste importeras antingen som användarbokmärken eller dokumentbokmärken. Alternativknapparna upptill i dialogen används för att ange hur bokmärken importeras.
  • Importera: Markera ett eller flera bokmärken i listan Bokmärken som kan importeras och klicka därefter på denna knapp för att importera dem.
  • Byt namn: Öppnar dialogen Byt namn på bokmärke där du kan ange ett nytt namn för det markerade bokmärket innan importen utförs.