Gå till huvudinnehåll

Hjälp-meny

Hjälp-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

  • Innehåll: Öppnar QlikView-hjälpen.
  • Använda hjälpen: Ger praktiska tips om hur du använder QlikView-hjälpen.
  • Visa startsida: Startsidan visas varje gång QlikView startas. Om du inte vill att startsidan ska visas när du startar QlikView, avmarkera då rutan Visa startsida när QlikView startas.
  • Uppdatering av licens…: Öppnar en dialog där du kan granska och redigera License Enabler-filen.
  • Detaljerad dokumentinformation…: Visar en lista med information om det aktiva dokumentet som underlättar vid supportsamtal.
  • Om QlikView…: Öppnar dialogen Om QlikView som visar versionsnummer, serienummer och licensägare.