Gå till huvudinnehåll

Gruppinställningar

Dialogen Gruppinställningar öppnas när du klickar på någon av knapparna Ny... eller Redigera... i dialogen Dokumentegenskaper: Grupper.

Gruppinställningar
Inställning Beskrivning
Gruppnamn

Ange ett namn för gruppen och välj antingen Hierarkisk grupp eller Cyklisk grupp.

Observera: Använd ett namn som inte är likadant som namnet på något fält som används i gruppen.
Tillgängliga fält Tillgängliga fält är listade i denna kolumn. Här kan du välja vilka fält gruppen ska bestå av.
Visa fält från tabell Välj en tabell.
Lägg till Flyttar markerade fält från kolumnen Tillgängliga fält till kolumnen Använda fält.
Lägg till alla Flyttar alla fält från kolumnen Tillgängliga fält till kolumnen Använda fält.
Ta bort Flyttar markerade fält från kolumnen Använda fält till kolumnen Tillgängliga fält.
Flytta fram Flyttar det markerade fältet ett steg upp i listan över Använda fält.
Flytta bak Flyttar det markerade fältet ett steg ner i listan över Använda fält.
Använda fält Lista över använda fält, d.v.s. de fält som ingår i gruppen. Kolumnen är från början tom.
Lägg till uttryck Öppnar dialogen Redigera uttryck som gör det lättare att redigera långa formler.
Redigera... Öppnar dialogen Redigera uttryck där man kan redigera den formel som valts under Använda fält.
Etikett Ett alternativt namn för det visade fältet kan anges här. Namnet kommer att användas för dimensionen i diagrammet. Etiketten kan definieras som ett beräknat uttryck för dynamisk uppdatering.
Sorteringsordningar... När man klickar på denna knapp öppnas dialogen Sorteringsordning inom grupp. Här kan man definiera separata sorteringsordningar för respektive fält inom gruppen.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view