Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Typ – Excel XLS

Excel XLS-inställningar
Inställning Beskrivning
Tabeller I gruppen Tabeller kan man välja en viss tabell när man läser in en fil som innehåller flera tabeller, t.ex. html- eller Excel-filer. I Excel kan alla ark i en Arbetsbok och alla benämnda områden (d.v.s. flera celler med namn) i kalkylblad identifieras som möjliga tabeller. Observera att Excel-arkets namn inte får innehålla tecknen &, > eller <.
När du definierar ett namngivet område på ett ark måste vald Omfattning vara Arbetsbok och Refererar till-fältet måste behålla sitt ursprungliga värde (standardvärdet). Annars kanske det namngivna området inte ses som en tabell.
Storlek på filhuvud Här kan man välja att utelämna filrubriken: den första raden eller ett visst antal bytes (gäller endast avgränsade, fixpost- och Excel-filer).
Labels Om fältnamnen (kolumnrubrikerna) finns på tabellens första rad, ska denna kontroll vara inställd på Inbäddad. I DIF-formatet är det också möjligt att explicit ange fältnamn. Väljer man det ska kontrollen vara inställd på Explicit. Om tabellen inte innehåller några fältnamn ska alternativet Ingen användas.