Gå till huvudinnehåll

Filguiden: Skript

The File Wizard script page.

Sidan Skript ger möjlighet att ställa in hur skriptet ska presenteras i Redigera skript-dialogen. Här kan du även ange en Max radlängd för att göra skriptet lättare att tolka.

Läs in alla (*) läser in alla fält i tabellen.

Knappen Slutför genererar load-satsen och stänger guiden.