Gå till huvudinnehåll

Redigera-meny

PÅ DEN HÄR SIDAN

Redigera-meny

Redigera-menyn hittar man överst i fönstret. Den innehåller följande kommandon:

Kommandon på Redigera-menyn
-kommandot Beskrivning
Ångra layoutändring Ångrar den senaste layoutändringen. Det går att ångra förflyttningar, radering och storleksförändringar av arkobjekt, såväl som förändringar av arkobjektens egenskaper. Man kan även ångra borttagna ark samt ändringar av ark- och dokumentegenskaper. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Z.
Gör om layoutändring Upprepar den senast ångrade layoutändringen. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Y.
Klipp ut Kopierar valda arkobjekt och placerar dem i Urklipp så att de kan klistras in på annan plats i QlikView-dokumentet. Om endast ett arkobjekt är aktivt kommer även en bild av objektet, som kan klistras in i andra program, att läggas i Urklipp. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+X.
Kopiera Kopierar det valda arkobjektet och placerar det i Urklipp så att det kan klistras in på annan plats i QlikView-dokumentet. Om endast ett arkobjekt är aktivt kommer även en bild av objektet, som kan klistras in i andra program, att läggas i Urklipp. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+C.
Klistra in Klistrar in ett eller flera arkobjekt från Urklipp tillbaka till QlikView-dokumentet. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+V.
Hämta format Gör det möjligt att kopiera formatering från ett arkobjekt till ett annat.
Ta bort Tar bort det markerade arkobjektet (arkobjekten). Användaren ombes att bekräfta kommandot före borttagning.
Aktivera alla Aktiverar alla arkobjekt på arket. Man kan även klicka på arket och "rita" en triangel runt de arkobjekt som ska arkiveras eller Skift-klicka på dem. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+A.
Sök Öppnar dialogen Avancerad sökning, förutsatt att ett sökbart arkobjekt (en listbox eller en öppnad multibox) är aktivt. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+F.
Sökning med jokertecken Öppnar textsökningsrutan i Ungefärlig sökning under förutsättning att ett sökbart arkobjekt är aktivt.
Avancerad sökning Öppnar dialogen Avancerad sökning, förutsatt att en listbox eller en öppnad multibox är aktiv. I denna dialog kan man skriva in avancerade sökuttryck. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+F.
Kopieringsläge Växlar från logiskt läge till kopieringsläge. Värden som man klickar på i kopieringsläge kopieras till Urklipp utan att QlikViews logiska status ändras. När kopieringsläget har valts öppnas dialogen Urklipp kopieringslista. I denna dialog visas de kopierade fälten. Kopieringslistans format kan också anges här.