Gå till huvudinnehåll

Redigera makron

Makron och användardefinierade funktioner kan skrivas i VBScript och JScript med hjälp av dialogen Redigera makron. Modulen sparas med dokumentet.

Följande alternativ finns:

Arkiv-menyns kommando Exportera till modulfil ger dig möjlighet att spara skriptet som en fil. Man kan även välja Skriva ut skriptet.

Redigera-menyn innehåller ett antal vanliga alternativ: Ångra, Gör om, Kopiera, Klipp ut, Klistra in, Radera, Markera alla och Sök/Ersätt . Även följande alternativ finns: Infoga fil, som gör det möjligt att importera en tidigare sparad skriptfil. Valfri textrad i skriptet kan omvandlas till en kommentar med hjälp av kommandot Kommentera och omvandlas tillbaka via kommandot Ta bort kommentar.

Egenskaper för redigeringsmodulen
Egenskap Beskrivning
(makro-redigeringsruta) Du skriver dina makron i den stora redigeringsrutan. Alla makron bör skrivas som subrutiner mellan ett matchande par avsub .. end sub.
(lista över startpunkter) När en startpunkt har godkänts av skriptredigeraren visas den i den mindre textrutan till vänster. Du kan även välja startpunkter från listan.
(meddelande) Aktuell status för eventuella felmeddelanden visas i rutan ovanför redigeringsrutan för makron.
Kontrollera Så snart du har en skriven sub kan du kontrollera och validera dess syntax genom att klicka på denna knapp.
Gå till... Om du markerar en startpunkt i Lista över startpunkter och klickar på Gå till, hamnar du på rätt plats i Redigeringsruta för makro.
Test När en startpunkt är markerad kan du testa ett makro genom att klicka på knappen Test. Eventuella fel visas i rutan Meddelande.
Skriptmotor Välj mellan VBScript och JScript.
Avsedd säkerhetsnivå för modul

Om dokumentdesignern har angivit Säkert läge innebär det att modulens makron inte innehåller någon kod som kan komma åt systemet eller applikationer utanför QlikView. Påträffas en sådan kod när makrot exekveras i ett dokument som är i Säkert läge misslyckas exekveringen.

Genom att välja System Access-läge ser dokumentdesignern till att slutanvändaren när han/hon öppnar dokumentet blir ombedd att godkänna systemåtkomst (Tillåt systemåtkomst), inaktivera alla makron (Inaktivera makron) eller endast tillåta makron utan systemåtkomst (Säkert läge).

Aktuell lokal säkerhet När man öppnar ett dokument som har förklarats vara i felsäkert läge men som ändå innehåller potentiellt "osäker" makrofunktionalitet får användaren upp en frågedialog (se Begärd modulsäkerhet ovan). Datorn minns användarens val, men det kan när som helst ändras via den här inställningen. Säkerhetsnivån för makron kan ställas in på Kör ej, Endast säkert läge eller Tillåt systemåtkomst.

Intern makrotolk

Observera: Detta är en övergripande introduktion till QlikViews skriptmotor. För en utförlig beskrivning av VBScript och JScript hänvisar vi till facklitteratur i ämnet.