Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Händelser

På fliken Triggers kan du ange att aktiviteter (även makron) ska utlösas vid händelser på dokument-, variabel- och fältnivå.

Inte alla aktiviteter kan kallas på från följande händelser.

Observera:

Det finns begränsningar för vad vissa makroutlösare kan göra när man arbetar med dokument på QlikView Server.

Att tänka på när makron används i QV-dokument på QV-servern

Utlösare av Dokumenthändelser

Här kopplar man samman aktiviteter som ska utlösas med bestämda händelser i dokumentet. En händelse måste väljas i listan för att man ska kunna koppla aktiviteter eller makron till den.

 • OnAnySelect: Markera denna händelse för att välja en eller flera aktiviteter som ska köras varje gång ett val har gjorts i valfritt fält i QlikView-dokumentet.
 • OnOpen: Markera denna händelse för att välja en eller flera aktiviteter som ska köras varje gång QlikView-dokumentet öppnas. Denna händelse understöds inte när den körs i AJAX-klienten.
 • OnPostReduceData: Markera denna händelse för att välja en eller flera aktiviteter som ska köras efter varje gång Reduce Data-kommandot har körts.
 • OnPostReload: Markera denna händelse för att välja en eller flera aktiviteter som ska köras efter varje skriptexekvering.
 • Lägg till aktivitet: Denna knapp öppnar sidan Aktiviteter. Här går det att lägga till en eller flera aktiviteter till utlösaren. I denna lista väljer man aktiviteten makro för att tilldela ett befintligt makronamn eller skriver valfritt namn för vilket man senare kan skapa ett makro i dialogen Redigera modul.

Aktiviteten kommer att utföras varje gång den markerade dokumenthändelsen inträffar. När en eller flera aktiviteter har valts till händelsen ändras knappen till Redigera aktivitet och det blir möjligt att ändra aktiviteten för händelsen.

Utlösare av Fälthändelser

I denna grupp kopplar man samman aktiviteter med förändringar i ett angivet dokumentfälts logiska status. Välj ett fält i listan och tryck på en av knapparna för att tilldela en eller flera aktiviteter till det. Knappen öppnar dialogen Aktiviteter. Här kan du välja en eller flera aktiviteter, inklusive ett befintligt makronamn, eller skriva in ett namn för vilket du senare kan skapa ett makro i dialogen Redigera modul.

När fältet har tilldelats en aktivitet, ändras knappen till Redigera aktivitet. Följande Utlösare av Fälthändelser:

 • OnSelect: Aktiviteten kommer att utföras varje gång ett val gjorts i det markerade fältet.
 • OnLock: Aktiviteten kommer att utföras varje gång fältet låses.
 • OnChange: Aktiviteten kommer att utföras varje gång ett val gjorts i något fält som är logiskt kopplat till det angivna fältet.
 • OnUnlock: Aktiviteten kommer att utföras varje gång fältet låses upp.

Utlösare av Variabelhändelser

I denna grupp kopplar man samman aktiviteter med förändringar i innehållet i en angiven variabel i dokumentet.

Välj en variabel i listan och tryck på en av knapparna för att tilldela en eller flera aktiviteter till den. Knappen öppnar dialogen Aktiviteter. Här går det att lägga till en eller flera aktiviteter som ska utlösas. Välj aktiviteten makro för att ange ett befintligt makronamn eller skriv valfritt namn för vilket du senare kan skapa ett makro i dialogen Redigera makron.

När variabeln har tilldelats en aktivitet, ändras knappen till Redigera aktivitet och det är möjligt att ändra aktiviteten för händelsen. Följande Utlösare av variabelhändelser:

 • OnInput: Aktiviteten kommer att utföras varje gång ett nytt värde anges direkt i den valda variabeln.
 • OnChange: Aktiviteten kommer att utföras varje gång den valda variabelns värde ändras p.g.a. förändringar i andra variabler eller dokumentets logiska status. Detta används vanligen när en variabel innehåller en formel.
Observera: För bakåtkompatibilitet måste aktiviteten utgöras av ett makro. En aktivitet som utgörs av endast ett makro översätts till det gamla strängformatet när den sparas.
Observera: Aktiviteter som startar andra aktiviteter, så kallade överlappande aktiviteter, kan få oförutsedda konsekvenser och stöds inte!

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view