Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Sortera

På denna egenskapsflik kan sorteringsordningen för valfritt fält i dokumentet anges. Sorteringsordningen för ett fält kan äve ställas in från fliken Sortera i dialogen Egenskaper för olika arkobjekt.

Välj ett fält i listan Fält till vänster och markera sedan ett eller flera alternativ till höger. Alternativen beskrivs nedan.

I gruppen Sorteringsordning väljer man i vilken ordning fältvärdena ska sorteras. Ändringar i denna grupp påverkar fält i de arkobjekt som skapas efter det att ändringen har gjorts. Arkobjekt som har skapats tidigare påverkas dock inte.

Egenskaper för sortering i dokument
Egenskap Beskrivning
Tillstånd Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter urvalsstatus eller inte. De valda värdena visas överst i listan om detta alternativ är valt. Sorteringsordningen är: vald, möjlig, utesluten (stigande).
Uttryck Fältvärden sorteras efter ett valfritt uttryck som anges i textrutan nedanför detta sorteringsalternativ.
Frekvens Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter frekvens eller inte.
Numeriskt värde Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter numeriskt värde eller inte.
Text Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter alfabetisk ordning enligt ASCII-standarden eller inte.
Laddningsordning Växlar statusen mellan om sorteringsordningen för värden ska gå efter laddningsordning eller inte.

Sorteringsordningen för knappen Återställ är sortera efter status i stigande ordning och sortera efter text A --> Z.

Om flera sorteringsordningar anges, blir deras inbördes rangordning status, uttryck, frekvens, numeriskt värde, alfabetisk ordning, laddningsordning.