Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Ark

Dokumentegenskaper: Ark-fliken kan användas för att hålla ordning på alla ark och arkobjekt i QlikView-dokumentet. Dialogen består av två listor, listan Ark och listan Arkobjekt.

Tabellerna kan sorteras efter var och en av kolumnerna genom att man klickar på kolumnens rubrik.

Listan Ark innehåller följande information:

Egenskaper för dokumentark
Egenskap Beskrivning
# Arkets nummer (ordningsföljd), räknat från 0.
ArkID Arkets unika ID.
Titel Texten som visas på arkfliken.
Status Anger om arket är normalt, dolt eller om vissa villkor måste vara uppfyllda för att det ska visas.
# Objekt Det aktuella antalet arkobjekt på arket.

Efter att ha klickat på ett ark i listan kan du använda knapparna nedanför för att antingen Radera det eller öppna dess Egenskaper direkt från menyn. Du kan även Flytta fram eller Flytta bak arket härifrån.

Listan Arkobjekt innehåller följande information:

Egenskaper för dokumentarksobjekt
Egenskap Beskrivning
ArkID Arkets unika ID.
ObjektID En lista över alla unika ObjektID:n för alla befintliga arkobjekt. Länkade objekt delar samma ID.
Typ Förtydligar objekttypen.
Namnlist Den text som för närvarande visas i arkobjektets namnlist.
Visningsläge Anger om objektet är "normalt", minimerat, maximerat, dolt eller om vissa villkor måste vara uppfyllda för att det ska visas.
Beräknad tid Den tid (i millisekunder räknat) som krävdes för den senaste beräkningen av objektets innehåll. Informationen är endast relevant för sådana objekt som faktiskt beräknas (diagram, tabellboxar och de objekt som innehåller formler).
Skikt Skiktet som anges på sidan Layout i egenskapsdialogen för ett arkobjekt, angivet som Nedre, Normal eller Övre, motsvarande talen -1, 0 eller 1 i listan. (skiktet för ett arkobjekt kan däremot anges till valfritt tal mellan -128 och +127 via Automation API.
Minne Mängden minne (i kByte räknat) som krävdes för den senaste beräkningen av objektets innehåll. Informationen är endast relevant för sådana objekt som faktiskt beräknas (diagram, tabellboxar och de objekt som innehåller formler).
Vänster, Övre, Höger,
Nedre
Den aktuella placeringen för arkobjektets angivna kant relativt till dokumentfönstrets kant (i pixlar räknat).
Bredd, Höjd Arkobjektets storlek. Anges i pixlar.
Vänster (Min), Övre (Min), Höger (Min),
Nedre (Min)
Arkobjektets storlek när det är minimerat (och visas i form av en ikon). Anges i pixlar.
Bredd Arkobjektets minimerade ikons aktuella bredd. Anges i pixlar.
Höjd Arkobjektets minimerade ikons aktuella höjd. Anges i pixlar.
Exportera struktur Med ett klick på denna knapp är det möjligt att exportera dokumentets struktur för ark och arkobjekt till textfiler. Dessa textfiler kan därefter enkelt läsas in på nytt i QlikView för vidare analys med programmets kraftfulla logik. Det skapas olika filer för ark (filnamn.Sheets.tab), respektive arkobjekt (filnamn.Objects.tab). En dialog visas där du kan välja en målmapp för exporten. Förvalt läge är att filerna placeras i samma mapp som QlikView-dokumentet.

Efter att klicka på ett objekt i listan kan du använda knapparna nedanför för att antingenRadera det eller öppna dess Egenskaper direkt från menyn. Flera objekt kan markeras med hjälp av Ctrl-klick.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view