Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Säkerhet

I denna egenskapsdialog kan man ange Användarbehörighet på dokumentnivå. Standardinställningen är att alla alternativ är markerade (på). Personer med administratörsbehörighet kan alltid komma åt dialogen och ändra inställningarna. Inställningarna kan däremot förhindra att vanliga användare gör olika typer av dokumentförändringar. Alternativen är:

Egenskaper för Document Scrambling (slumpkodning av dokument)
Egenskap Beskrivning
Reducera data

Behörighet att använda kommandot Reducera data.

Reducera data: Öppnar en meny som innehåller följande två kommandon:Spara möjliga värden: Reducerar QlikView-databasen genom att ta bort alla uteslutna värden.Ta bort alla värden: Skapar en mall genom att ta bort alla värden från QlikView-databasen, men behålla databasstrukturen och layouten..

Lägg till ark Behörighet att lägga till fler ark i dokumentet.
Redigera skript

Åtkomstbehörighet till dialogen Redigera skript

Ladda data Behörighet att köra laddningsskriptet.
Anteckning om informationBehörigheterna för Laddning och Partiell laddning (se nedan) av data kopplas automatiskt av genom operationen Reducera data - Behåll valda värden, som utförs från Arkiv-menyn!
Partiell laddning

Tillstånd att köra en partiell laddning.

Partiell laddning: Exekverar det aktuella skriptet, inklusive alla skriptkommandon, som Drop table, och laddar data till det aktiva QlikView-dokumentet. Enbart de tabeller vars load- och select-satser föregås av prefixet Replace eller Add laddas dock igen. Datatabeller som inte påverkas av denna typ av load- eller select-satser kommer heller inte att påverkas av den partiella laddningen. Motsvaras av kortkommandot: Ctrl+Skift+R. .

Redigera makron

Åtkomstbehörighet till dialogen Redigera modul.

Redigera makron

Spara dokument (användare) Behörighet att spara dokumentet med USER-rättigheter.
Ändra dokumentets egenskaper (användare) Åtkomstbehörighet till Inställningar: Dokumentegenskaper med användarprivilegier.
Flytta fram/Flytta bak ark Behörighet att använda kommandona Flytta fram ark och Flytta bak ark.
Tillåt export Behörighet att använda kommandona Exportera, Skriv ut eller Kopiera till Urklipp.
Tillåt utskrift (trots att export ej är tillåten) Förbigår inställningen Tillåt export (endast vid utskrift).
Ändra flikradens egenskaper Åtkomstbehörighet till dialogen Egenskaper flikrad.
Tillåt makro förbigå säkerhetsinställningar Förbigår säkerhetsinställningar med hjälp av makron och kommandon via automation.
Visa alla ark och objekt Förbigår villkorad visning av ark och arkobjekt. Med andra ord blir allt synligt. Denna kontroll kan slås av och på med hjälp av tangentbordskombinationen Ctrl+Skift+S.
Visa förlopp för dolt skript Visas i förloppsdialogen för skriptet medan ett dolt skript exekveras.
Tillåt användaren att ladda data Behörighet att ladda skriptet när dokumentet är öppet i USER-läge. När det är avmarkerat kan skriptet inte laddas, även om kryssrutan Ladda ovan är markerad.
Tillåt ADMIN-användare förbigå säkerhetsinställningar Förbigår säkerhetsinställningar på dokument- eller arknivå genom att logga in som administratör.
Lösenord för modul

Behörighet att ange ett lösenord för dialogen Redigera modul. För att ändra lösenord klickar man på knappen Lösenord för modul igen.

Redigera makron

Mer information

 

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com