Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Öppna

På denna flik kan man välja hur ett dokument ska öppnas.

Egenskaper för dokumentöppning
Egenskap Beskrivning
Bild Markera denna kryssruta om dokumentet ska ha en öppningsbild.
Select... Klicka på denna knapp för att öppna dialogen Välj bild där man kan välja en bild (bmp, jpg, jpeg eller png).
Stäng vid musklick Låter användaren stänga öppningsbilden genom att klicka på den. Antingen denna eller följande ruta måste vara markerad.
Stäng efter N sekunder Stänger öppningsbilden automatiskt. Antingen denna eller ovanstående ruta måste vara markerad.
Stäng när laddning är avslutad Stänger öppningsbilden automatiskt när filen har laddats.
Ljud Markera denna ruta om dokumentet ska ha ett öppningsljud. Då bli knappen Välj tillgänglig.
Select... Klicka på denna knapp för att öppna dialogen Välj ljudfil där man kan välja en ljudfil.
Spela Klicka på knappen för att spela upp det valda ljudet.
Reducerad datamängd enligt section access

Om alternativet Säkerhet är markerat, kommer QlikView att utföra en procedur när dokumentet öppnas (eller när ett nytt arbetspass påbörjas på QlikView Server), som permanent hindrar användaren från att få tillgång till vissa data. Begränsningen baseras på den identitet som användaren anger för att logga in till dokumentet.
När man använder denna funktion på ett dokument, som inte enbart körs på en QlikView Server, ska det alltid kombineras med alternativet Förbjud binär laddning (se nedan) för att bibehålla datasäkerheten. Denna inställning utesluter Det första valet baseras på section access och vice versa.

Säkerhet

Strikt uteslutning Om denna kryssruta är markerad i kombination med Reducerad datamängd enligt section access kommer strikt uteslutning att tillämpas när data reduceras. Detta innebär att man nekas åtkomst till dokumentet varje gång fältvärdena i de fält som har reducerad datamängd enligt section access inte har någon motsvarighet i respektive section application-fält. Detta gäller dock inte för användare med Admin-rättigheter. När det inte sker någon matchning ser de istället den oreducerade datamängden.
Initialt urval baserat på section access Om denna kryssruta är markerad, kommer QlikView när dokumentet öppnas (eller när en ny session påbörjas på QlikView Server) att utföra en procedur, som visar urvalet baserat på den identitet som användaren anger för att logga in till dokumentet. När man använder denna funktion på ett dokument, som inte enbart körs på en QlikView Server, ska det alltid kombineras med alternativet Förbjud binär laddning (se nedan) för att bibehålla datasäkerheten. Denna inställning utesluter Det första valet baseras på section access och vice versa.
Förbjud binär laddning Om denna kryssruta är markerad kommer inte data att kunna laddas från dokumentets .qvw-fil via en binary-sats i ett annat QlikView-dokument.
Dokumentminiatyr

Anger hur dokumentet ska visas på AccessPoint när alternativet Thumbnail är valt.

  • Ingen: En miniatyr med meddelandet Missing Image visas på AccessPoint.
  • Öppningsark: Dokumentets öppningsark visas på AccessPoint.
  • Bild: Klicka på knappen Bläddra för att leta upp den bild som ska visas på AccessPoint.