Gå till huvudinnehåll

Dokumentegenskaper: Tillägg

På den här fliken kan man välja komplement som ändrar dokumentets utseende.

Observera: Aktiva dokumentkomplement påverkar endast QlikView-dokumentet när man arbetar i Ajax-klienten eller i WebView-läget inuti QlikView.
Observera: Dokumentkomplement skapas av dokumentdesignern/utvecklaren. Dokumentkomplement ger den tekniska möjligheten att injicera JavaScript-kod i ett QlikView-dokument som visas genom Ajax-klienten. Visningen av komplementen kan variera beroende på webbläsare och JavaScript-motor.

Listan Installerade komplement visar alla installerade komplement. Man väljer ett komplement genom att klicka på det i listan. Valda komplement visas under Aktiva komplement.

Komplementegenskaper
Egenskap Beskrivning
Installerade komplement En lista över installerade komplement visas här.
Lägg till Flyttar markerade fält från kolumnen Installerade komplement till kolumnen Aktiva komplement.
Lägg till alla Flyttar alla fält från kolumnen Installerade komplement till kolumnen Aktiva komplement.
Ta bort Flyttar markerade fält från kolumnen Aktiva komplement till kolumnen Installerade komplement.
Aktiva komplement En lista över aktiva komplement visas här. Detta är de komplement som har lagts till från kolumnen Installerade komplement.
Komplementbeskrivning En kort beskrivning av komplementet som är markerat i en av kolumnerna visas här.