Gå till huvudinnehåll

Datakälla dokument

I dialogen visas en lista över tabellerna som ingår i det aktiva dokumentet. Den gör det möjligt att använda ett tidigare inläst fält som datakälla.

Egenskaper för Datakälla dokument
Egenskap Beskrivning
Fältvärde

Det valda värdet.

  • Tabeller: En listruta som visar de tabeller som är inlästa i det aktiva dokumentet.
  • Fält: Fälten i den valda tabellen.
  • Värden: Värdena i de valda fälten.
Sökväg Namnet på den valda tabellen och fältet.
Värdetyp

Anger typ på det valda värdet.

  • Text: Om värdet är text visas den här.
  • Info: Om information är kopplad till fältvärdet visas den här.
  • Blobbar: Om en blobb är kopplad till värdet visas den här.