Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Skapa diagram med Direct Discovery

Diagram kan skapas med DIMENSION-fält som diagramdimensioner och MEASURE-fält i diagramuttryck. DETAIL-fälten har ingen funktion i diagram och kan inte användas.

För QlikView-diagram som enbart innehåller Direct Discovery-fält utförs alla aggregeringar i databasen. När ett diagram innehåller både Direct Discovery-fält och minnesfält utförs databasaggregeringarna först och sedan utförs aggregeringen på diagramnivå.

Följande aggregeringsfunktioner kan användas med MEASURE-fält:

  • Sum
  • Avg
  • Count
  • Min
  • Max

Det är viktigt att veta vilken typ av aggregeringar som källdatabasen stöder vid användning av Direct Discovery. Till exempel stöder de flesta SQL-databaser DISTINCT i valfri aggregering, men Google BigQuery har enbart stöd för COUNT(DISTINCT ...).

De flesta av QlikView-diagramfunktionerna är tillgängliga vid användning av Direct Discovery-fälten: interaktiv sortering, formatering, visuella ledtrådar, dimensionsbegränsningar osv.

På grund av den SQL-syntaxspecifika naturen hos Direct Discovery stöds pivottabellerna och minidiagrammen inte med Direct Discovery-fälten.

När MEASURE-fälten kräver citattecken måste dessa tillämpas i Direct Query-satsen, och inte i diagramuttrycket. För databaser som Oracle som kontrollerar versaler och gemener med hjälp av identifierare med citattecken måste kolumnnamnen i diagramuttrycken matcha skiftläget hos kolumnnamnen i databasen exakt.

Ett MEASURE-fält som startar med ett understreckstecken måste omfattas av dubbla citattecken i ett diagramuttryck.

Alternativet ”Visa inte saknade värden” i diagram fungerar inte med Direct Discovery-fält och bör inaktiveras. När det har inaktiverats fungerar alternativet ”Visa inte om värde är null” som väntat.

Mer information

 

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com