Gå till huvudinnehåll

Egna felmeddelanden

QlikView erbjuder möjligheten att definiera egna felmeddelanden i diagram och tabellboxar. Dialogen Egna felmeddelanden öppnas med hjälp av knappen Felmeddelanden som finns på sidan Allmänt i dialogen Egenskaper diagram och på sidan Allmänt i dialogen Egenskaper tabellbox.

  • Standardmeddelanden: Lista över standardfelmeddelanden. För att ändra ett meddelande markerar man det och skriver en valfri text i rutan Eget meddelande.
  • Egna meddelanden: Här skriver man den text som man vill tilldela det ovan valda standardmeddelandet. Texten kan definieras som en dynamisk formel.
    Den här funktionen gör det möjligt att t.ex. ändra ett ganska så kryptiskt felmeddelande (t.ex.: Tilldelat minne överskridet) till ett praktiskt tips för att ta itu med problemet (i det här fallet: Gör ett val... eller: Öka tilldelningen av minne/celler med... ).
  • Tillämpa på alla: Klicka på denna knapp för att tillämpa egna meddelanden på samtliga beräknade objekt i dokumentet.
  • Radera allt: Klicka på denna knapp för att radera samtliga egna felmeddelanden.