Gå till huvudinnehåll

Anslut till Server

PÅ DEN HÄR SIDAN

Anslut till Server

Dialogen Anslut till Server används för att öppna QlikView-dokument på en QlikView Server.

Observera att det finns begränsningar för vad man kan göra när man öppnar QlikView-dokument som klient till en QlikView Server jämfört med när man öppnar lokala dokument. Som klient kan man kanske inte lägga till eller ta bort arkobjekt, beroende på om dokumentet tillåter samverkan. Man kan inte lägga till eller ta bort ark. Dessutom kan man inte komma åt majoriteten av egenskapsdialogerna eller skriptet, ändra makron eller spara dokumentet.

Ange namnet på eller URL:en till en dator QlikView Server körs på under Server. Klicka därefter på Anslut. Servrar som man nyligen har kopplat upp sig mot kan öppnas i den nedrullningsbara listan. En URL kan innehålla ytterligare anslutningsdata.

Anslutningens pseudo-URL:er

När anslutningen är etablerad visar det mittersta fönstret i dialogrutan vilka dokumentmappar som finns tillgängliga på QlikView Server. Klicka på en mapp och de tillgängliga dokumenten visas under Namn i dialogens nedersta fönster. Dubbelklicka på ett dokument eller välj det och klicka på Öppna.

Anslutningsinställningar

Med följande inställningar konfigurerar du inställningarna för anslutningen och serverautentiseringen:

Rensa lista

Denna knapp rensar listan över Senaste servrarStartsidan.

Autentisering

Välj hur du vill identifiera dig på QlikView Server. Följande tre autentiseringsmetoder finns tillgängliga:

  • Använd NT-identitet: Använder autentiserad NT-identitet. Detta fungerar endast om datorn är uppkopplad till samma Windows NT-domän som QlikView Server.
  • Anonym: Använder anonym inloggning. Man kan endast ansluta om QlikView Server är inställd på att tillåta anonyma användare och då endast se dokument som har filbehörighet för anonyma konton. Anslutningens pseudo-URL i Server kompletteras med ett @ som föregår servernamnet.
  • Alternativ identitet: Använder ett specifikt NT-användarnamn som är känt på QlikView Server-domänen. Användarnamnet skrivs in i redigeringsrutan Användar-ID. När man trycker på Anslut kommer det tillhörande lösenordet att efterfrågas. Anslutningens pseudo-URL i Server kompletteras med ett användarnamn som föregår servernamnet.

Platt struktur

När detta alternativ är valt visas dialogens nedre del innehållet i alla undermappar samtidigt istället för trädstruktur.

Anslutningens pseudo-URL:er

När du ansluter till QlikView Server från skrivbordsklienter används en pseudo-URL, oavsett om anslutningen sker via Öppna i Server-dialogen eller via länkfiler.

Syntax:

qvp://[[användarnamn][@]]värdnamn[:port|;protokoll]/dokumentnamn

där:

  • användarnamn är ett användar-ID i Windows. Parametern är valfri.
  • värd är namnet på servern. Parametern är obligatorisk.
  • dokumentnamn är namnet på QlikView-dokumentet (exklusive qvw-tillägget) Parametern är valfri.
  • port (t.ex. 4749) kan användas för att ange en specifik port som servern använder
  • protokoll (t.ex. http) kan användas för att ange ett tunnlingsprotokoll. Parametern är valfri.

@ utan användarnamn anger anonym identitet.

Om användaridentitet utelämnas helt förutsätts den inloggade Windows-identiteten.