Gå till huvudinnehåll

Färgschema

Ett fältvärdes status visas genom cellens färg.

Följande färgkoder används standardmässigt:

  • vald grön
  • valbar vit
  • utesluten grå

Det finns även andra färgkoder som kan användas vid vissa situationer:

  • alternativ vit/gul
  • låst blå
  • röd som resultat av ett tvingande bortval

Standardfärgerna för standardfärgschemat (Klassisk) kan bytas ut genom att välja andra färgscheman i gruppen Markeringsutseende på sidan Dokumentegenskaper: Allmänt.

När alternativet Visa alternativ är aktiverat, visar QlikView de celler som inte är valda som alternativa värden (vita eller ljusgula), såvida de inte är uteslutna av val gjorda i andra fält. Logiskt sett är de emellertid fortfarande inte möjliga och ingår således inte i några uträkningar, eftersom dessa baseras på möjliga värden. När alternativet Visa alternativ är inaktivt, visar QlikView icke-valda celler som uteslutna (grå).

Markeringsstilen Windows-kryssrutor använder inte detta färgschema.