Gå till huvudinnehåll
Färgyta

PÅ DEN HÄR SIDAN

Färgyta

De flesta färgade ytor i QlikView-layouten kan formateras från dialogen Färgyta. Ange antingen en enfärgad färg som täcker hela ytan eller en toning. Alternativen för toning som beskrivs nedan är inte alltid tillgängliga. När de inte kan användas "gråas" de, till exempel i dialogen för textfärg.

  • Enfärgad: Den enklaste alternativet där en enkel Grundfärg används.
  • Enfärgad toning: Här kan variationer i Ljusstyrka utnyttjas för att skapa en enfärgad toningseffekt.
  • Tvåfärgad toning: En toningseffekt skapas genom att kombinera en Grundfärg och en Andra färg.

Färger kan antingen vara fasta eller beräknade enligt definitionen i grupperna Grundfärg och Andra färg.

Alla inställningar kan förhandsgranskas i dialogen.

I gruppen Grundfärg anges grundfärgen för hela ytor och toningar.

  • Fast: Alternativet anger en enda grundfärg. Klicka på den färgade knappen för att ändra färg.
  • Beräknad: Färgen kan beräknas dynamiskt från ett uttryck. Uttrycket måste vara en giltig färgrepresentation, som kan skapas med hjälp av programmets färgfunktioner. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler. Om uttrycket inte resulterar i en giltig färgrepresentation, returneras svart.
  • Ljusstyrka: När man använder en Enfärgad toning anger detta skjutreglage den relativa färglandningen/ljusstyrkan för färgen i gradientens motsatta ände. Skjutreglaget går från mörkare (vänster) till ljusare (höger). I mittpositionen ger inställningen en enhetlig färg.

I gruppen Andra färg anges den andra färgen för tvåfärgade toningar.

  • Fast: Alternativet anger en enda grundfärg. Klicka på den färgade knappen för att ändra färg.
  • Beräknad: Färgen kan beräknas dynamiskt från ett uttryck med hjälp av färgfunktionerna.

Om Enfärgad toning eller Tvåfärgad toning har valts, avgörs toningens riktning av inställningar som gjorts i gruppen Typ av toning. Olika kombinationer av de tillgängliga alternativen ger olika resultat (Horisontell, Vertikal etc.). Välj riktning för toningen genom att klicka på ett av knappområdena.

See also

 

Gå med i programmet Analytics Modernization

Utnyttja din QlikView-investering genom att börja använda Qlik Sense i molnet.

Vill du veta mer?
Remove banner from view