Gå till huvudinnehåll

Egenskaper diagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Egenskaper diagram

När man klickar på knappen Skapa diagram i verktygsfältet öppnas dialogen Egenskaper diagram automatiskt. Här ställer man in egenskaper för diagrammet, t.ex. diagramtyp, x-dimension, y-dimension, titlar etc.

Ett befintligt diagrams egenskaper kan också ändras: Välj Egenskaper... från diagrammets Objekt-meny. Då öppnas dialogen Egenskaper diagram. Om kommandot Egenskaper är inaktivt har man troligtvis inte de behörigheter som krävs för att göra förändringar i egenskapsdialogen.

Arkegenskaper: Säkerhet

Vilka inställningar som blir tillgängliga i dialogen Egenskaper diagram beror på vilken diagramtyp som är vald på första sidan (Allmänt). För information om de olika sidorna i dialogen Egenskaper diagram (utom sidan Allmänt, som beskrivs nedan) hänvisar vi därför till kapitlen om de specifika diagramtyperna.

Allmänt

På sidan Allmänt kan till exempel titel och diagramtyp anges. Det är den första sidan som visas i Guiden Snabbdiagram och i dialogen Egenskaper diagram.

Titel

Titeln som visas i fönstrets namnlist. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Visa titel i diagram

Som standard används namnet på det första uttryck som definieras. Avmarkera kryssrutan om ingen diagramtitel ska användas. Markera kryssrutan för att visa den ursprungliga titeln. Texten kan även anges som en dynamisk formel för dynamisk uppdatering av etikettexten. Klicka på ... knappen Redigera uttryck för att öppna dialogen om du behöver utrymme för att redigera längre formler.

Diagramtiteln visas inte i pivottabeller och raka tabeller.

Syntax för uttryck i dynamiska formler

Titelinställningar

Ange avancerade inställningar för diagramtiteln genom att klicka på knappen Inställningar för titel.

Skrivarinställningar

Klicka på knappen Skrivarinställningar för att komma till dialogen Skrivarinställningar. Här kan du ange marginaler och format för sidhuvud och sidfot. Dialogen Skrivarinställningar utgörs av två sidor, Skrivarlayout och Sidhuvud/Sidfot för utskrift.

Skriv ut: Layout och Skriv ut: Sidhuvud/sidfot

Parallella tillstånd

Välj ett tillgängligt tillstånd i listrutan. Följande parallella tillstånd är alltid tillgängliga.

  • Nedärvd: Ark och arkobjekt ligger alltid i nedärvt tillstånd såvida detta inte skrivs över av QlikView-utvecklaren. Inställningen ärvs från objektet på nivån ovanför. Ett diagram på ett ark får alltså samma inställning som arket om nedärvd väljs.
  • Standardtillstånd: Detta är det tillstånd som används mest av QlikView och motsvaras av dollartecken, $. QlikView-dokumentet ligger alltid i standardtillståndet.

Objekt-ID

Detta används för makron. Varje arkobjekt tilldelas ett unikt ID. Vi rekommenderar att du endast använder alfanumeriska tecken i ditt ID. Länkade objekt delar samma objekt-ID. ID-numret kan redigeras i efterhand.

För diagram börjar ID-numret med CH01.

Intern makrotolk

Frikopplad

Genom att markera denna kryssruta frikopplar man diagrammet, d.v.s. det kommer inte längre att uppdateras när val görs.

Spärrad

Diagrammet blir spärrat. Inga val kan göras genom att klicka eller "måla" i diagrammet.

Villkor för uträkning

Genom att skriva ett uttryck i denna textruta anger man ett villkor som måste vara uppfyllt för att diagrammet ska visas. Om villkoret inte uppfylls, visas texten "Villkor för uträkning inte uppfyllt" i diagrammet.

Värdet kan definieras som dynamisk formel. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.

Diagramtyp

I gruppen Diagramtyp väljer du vilken sorts diagram du vill använda.

Läs mer om diagramtyper på sidan Diagramtyper. Se Diagramtyper.

Snabbval

I denna grupp kan du aktivera en ikon i diagrammet som gör det möjligt för användaren att byta diagramtyp utan att behöva gå via dialogen Egenskaper diagram.

Tillåtna typer

I den här listan väljer du vilka diagramtyper som ska finnas i listrutan. Minst två typer måste vara valda för att funktionen Snabbval ska vara aktiverad.

Vald ikonplacering

I grafiska diagram kan du välja att ha snabbvalsikonen antingen i diagrammet eller i arkobjektets rubrik. I tabelldiagram kan man endast använda namnlisten för detta.

Återställ storleksändring

När man klickar på denna knapp återställs alla storleksändringar av t.ex. teckenförklaringar och titlar i grafiska diagram. Dockning av enskilda objekt påverkas inte.

Återställ användardockning

När man klickar på denna knapp återställs alla dockningar av t.ex. teckenförklaringar och titlar i grafiska diagram.

Felmeddelanden

Öppnar dialogen Egna felmeddelanden.

Egna felmeddelanden

Visa referens med

Inställningar för hur referensbakgrunden ska ritas när man använder alternativet Ange referens från diagrammets kontextmeny. Inställningen är bara meningsfull för vissa diagram.