Gå till huvudinnehåll

Allmän syntax för aggregeringar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Allmän syntax för aggregeringar

Följande allmänna syntaxstruktur kan användas för aggregeringar, med många valfria parametrar:

aggrexpression ::= ( fieldref | operator1 aggrexpression | aggrexpression operator2 aggrexpression | functioninaggr | ( aggrexpression ) )

fieldref är ett fältnamn.

functionaggr ::= functionname ( parameters2 )

Uttryck och funktioner kan således nästlas efter önskemål. Så länge fieldref alltid är omslutet av exakt en aggregeringsfunktion, och under förutsättning att uttrycket returnerar ett värde som kan tolkas, ger QlikView inte några felmeddelanden.

See also