Gå till huvudinnehåll

Uttryck i diagram

PÅ DEN HÄR SIDAN

Uttryck i diagram

Ett uttryck är en kombination av funktioner, fält och matematiska operatörer (+ * / =). Uttryck används för att bearbeta data i dokumentet för att skapa ett resultat som kan ses i ett diagram. De är inte begränsade till användning i mått. Du kan bygga diagram som är mer dynamiska och effektiva med uttryck för rubriker, underrubriker, fotnoter och till och med dimensioner.

Detta innebär till exempel att istället för att låta ett diagrams rubrik vara statisk text kan den skapas från ett uttryck som ger olika resultat beroende på vilka urval som görs.

See also