Gå till huvudinnehåll

Set-modifierare – tilldelningar med implicita set-operatorer

Denna notation definierar nya val, utan hänsyn till det aktuella valet i fältet. Om man däremot vill basera sitt val på det aktuella valet i fältet och lägga till fältvärden vill man kanske ha modifieraren <Year = Year + {2007, 2008}>. Ett kort och likvärdigt sätt att skriva detta är <Year += {2007, 2008}>; det vill säga att tilldelningsoperatorn underförstått definierar en sammanslagning. Implicita intersektioner, bortval och symmetriska skillnader kan även definieras med hjälp av “*=”, “–=” och “/=”.

Examples:  

Exempel och resultat
Exempel Resultat
sum( {$<Product += {OurProduct1, OurProduct2} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men med en implicit sammanslagning för att lägga till produkterna "OurProduct1" och "OurProduct2" i listan över de valda produkterna.

sum( {$<Year += {“20*”,1997} – {2000} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella urvalet men använder en implicit sammanslagning för att lägga till ett antal år i urvalet: 1997 och alla som börjar på ”20” – dock inte 2000.

Observera att om 2000 är inkluderat i det aktuella valet kommer det fortfarande att inkluderas efter modifieringen. Samma som <Year=Year + ({“20*”,1997}–{2000})>.

sum( {$<Product *= {OurProduct1} >} Sales )

Returnerar försäljningen för det aktuella valet, men bara för intersektionen av det för tillfället valda produkterna samt produkten "OurProduct1".

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view