Gå till huvudinnehåll

Postöverskridande funktioner

Postöverskridande funktioner används i följande fall:

  • I laddningsskriptet när ett värde från tidigare laddade dataposter behövs för utvärdering av den aktuella posten.
  • I ett diagramuttryck, om ett annat värde från datauppsättningen till ett diagram behövs.
Observera: Sortering efter y-värde i diagram eller sortering efter uttryckskolumn i raka tabeller är inte tillåtet när postöverskridande funktioner för diagram används i något av diagrammets uttryck. Dessa sorteringsalternativ är därför automatiskt inaktiverade.
Observera: Från QlikView 12.00 döljs nollvärden som standard. Om du vill behålla samma beteende i QlikView 11.20 när du använder postöverskridande funktioner, ska du inaktivera att nollvärden döljs. Öppna Egenskaper diagram, gå till fliken Presentation och avmarkera Dölj nollvärden .
Observera: Självrefererande uttrycksdefinitioner kan endast göras på ett tillförlitligt sätt i tabeller med färre än 100 rader, men detta kan variera beroende på hårdvaran som Qlik-motorn körs på.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Radfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Kolumnfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner

Pivottabellfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Postöverskridande funktioner i laddningsskriptet