Gå till huvudinnehåll

XNPV

PÅ DEN HÄR SIDAN

XNPV

XNPV() returnerar det aktuella aggregerade nettovärdet för ett kassaflödesschema (inte nödvändigtvis periodiskt) motsvarat av parvisa tal i de uttryck som ges av pmt och date itererat över diagrammets dimensioner. Alla betalningar diskonteras utifrån ett 365-dagarsår.

Syntax:  

XNPV([TOTAL [<fld{,fld}>]] discount_rate, pmt, date)

Return data type: numeriska Resultatet anges i ett fördefinierat talformat (valuta).

Arguments:  

  • pmt: Det uttryck eller fält som innehåller de data som ska mätas.
  • date: Uttrycket eller fältet som innehåller de datascheman som motsvarar kassaflödesbetalningar som ges i pmt.
  • discount_rate: discount_rate är räntan över periodens längd.
  • TOTAL: Om ordet TOTAL står före funktionsargumenten görs beräkningen över alla valbara värden givet de aktuella valen, och inte bara sådana som rör det aktuella dimensionsvärdet, det vill säga att diagramdimensionerna ignoreras. Bestämningen TOTAL kan följas av en lista med ett eller flera fältnamn inom vinkelparenteser <fld>. Dessa fältnamn bör ingå i en underuppsättning av diagrammets dimensionsvariabler.

    Definiera aggregeringens omfattning

Limitations:  

discount_rate,pmt och date får inte innehålla aggregeringsfunktioner, såvida inte dessa inre aggregeringar innehåller kvalificeraren TOTAL. För mer avancerade nästlade aggregeringar kan man behöva använda den avancerade aggregeringsfunktionen Aggr i kombination med beräknade dimensioner.

Textvärden, NULL-värden och saknade värden i någon eller båda delarna av ett datapar resulterar i att hela dataparet ignoreras.

Examples and results:  

XNPV(Discount, Payments, Date): -$3164.35.

Data som används i exempel:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also