Gå till huvudinnehåll

GetCurrentField

PÅ DEN HÄR SIDAN

GetCurrentField

GetCurrentField() används för att hitta det aktiva fältet i den angivna gruppen.

Syntax:  

GetCurrentField (group_name)

Typ av returdata: sträng

Arguments:  

  • group_name: Namnet på den grupp som ska utvärderas.

Exempel

I exemplet som följer innehåller fältet MyGroup fälten Sales och Price, och följande syntax:

GetCurrentField (MyGroup )

  • Givet att Sales är aktivt returnerar skriptet Sales, det aktiva fältet.