Gå till huvudinnehåll

Fältfunktioner

PÅ DEN HÄR SIDAN

Fältfunktioner

Dessa funktioner kan endast användas i diagramuttryck.

Fältfunktioner returnerar antingen heltal eller strängar som identifierar olika aspekter av fälturval.

Använd listrutan för varje funktion för att visa en kort beskrivning och syntax för varje funktion. Klicka på funktionens namn i syntaxbeskrivningen för fler detaljer.

Räknefunktioner

Fält- och urvalsfunktioner