Gå till huvudinnehåll

RGB

RGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b.med värden mellan 0 och 255.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Returnerad datatyp: dual

Argument:  

  • r, g, b: Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Anteckning om informationAlla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna.Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00.De första två positionerna "FF" (255) anger alpha-faktorn.I funktionerna RGB och HSL är denna alltid ”FF” (ogenomskinlig).De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, därpå följande två positioner ”FF” visar mängden för grön och de sista två positionerna ”00” visar mängden för blå.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com