Gå till huvudinnehåll

RGB

RGB() används i uttryck för att ange eller utvärdera färgegenskaperna hos ett diagramobjekt där färgen definieras med en röd komponent r, en grön komponent g och en blå komponent b.med värden mellan 0 och 255.

Syntax:  

RGB (r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

  • r, g, b: Röda, gröna och blå komponentvärden. En färgkomponent med värdet 0 motsvarar ingen påverkan och värdet 255 motsvarar full påverkan.
Observera: Alla argument måste vara uttryck som resulterar i heltal i intervallet 0 till 255.

Om den numeriska komponenten tolkas och formateras i hexadecimal notation blir det lättare att se värdena på färgkomponenterna.Exempelvis har ljusgrön numret 4 278 255 360, som i hexadecimal notation är FF00FF00.De första två positionerna "FF" (255) anger alpha-faktorn.I funktionerna RGB och HSL är denna alltid ”FF” (ogenomskinlig).De följande två positionerna ”00” visar mängden för röd, därpå följande två positioner ”FF” visar mängden för grön och de sista två positionerna ”00” visar mängden för blå.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view