Gå till huvudinnehåll

Bokmärken-verktygsfältet

Bookmarks Toolbar image

Verktygsfältet Bokmärken innehåller en nedrullningsbar lista över dokumentets alla bokmärken och erbjuder alltså ett alternativt sätt att växla mellan bokmärken. Du kan söka efter bokmärken med namnet eller välja dem i listrutan. När ett bokmärke har valts kommer det att visas i listrutan till dess att val eller variabelvärden ändras.

Knappar i Bokmärken-verktygsfältet
Lägg till bokmärke Sparar det aktuella valet som ett bokmärke.
Tag bort bokmärke Tar bort det markerade bokmärket i listrutan.