Gå till huvudinnehåll

Batch-körning

Om QlikView-dokumentet ska uppdateras regelbundet, t ex varje natt, görs detta bäst med hjälp av QlikView Server eller QlikView Publisher.

QlikView Server

QlikView Server erbjuder en plattform för lagring och delning av QlikView-information över intranätet/Internet. QlikView Server är tätt integrerad med QlikView för att kunna leverera en sömlös svit dataanalysverktyg. Server-delen i QlikView Server är mittpunkten i tekniken och ger en robust, centralt hanterad QlikView-miljö, som låter flera användare och flera klient-typer dela objekt och dokument i en säker miljö.

QlikView Publisher

QlikView Publisher är den av QlikView-produkterna som handhar innehåll och åtkomst. Genom att tillhandahålla uppdaterad information i dokumenten och ett kraftfullt hanteringssystem är QlikView Publisher en värdefull del av QlikView-programsviten.

QlikView Publisher distribuerar data från QlikView-dokument till användare inom och utanför organisationen. Genom reducering av data kan varje användare få bara den information som är viktig för henne. QlikView Publisher-tjänsten och det grafiska gränssnittet är nu helt integrerat med QlikView Server och QlikView Management Console (QMC).

Om du inte har tillgång till QlikView Server eller QlikView Publisher kan du ladda ner QlikView-dokument till den fristående applikationen. Använd sedan kommandoradsväxlarna.

Kommandoradssyntax

Schemaläggningsprogram

Windowstjänsten Schemaläggaren. Tjänsterna styrs från Administrativa verktyg. Kontrollera att Status är inställt på Igång (och Startmetod inställt på Automatisk, så att tjänsten startar automatiskt efter omstart) för tjänsten ifråga.

Det enklaste sättet att lägga upp ett batch-jobb är vanligen att skapa en batch-fil med de relevanta kommandona. Filen, som kan kallas MyBatch.cmd, kan t.ex. innehålla följande kommandon:

C:\qlikview\qv.exe /r C:\qlikview\example\file.qvw

Tjänsten Schedule

Tjänsten Schedule körs normalt under systemkontot och har därför vissa begränsningar. Om du behöver ha tillgång till nätverksresurser, konfigurera om tjänsten så att den körs under ett annat konto. Eftersom QlikView-licensen lagras i den kontospecifika mappen, måste du kontrollera att den är rätt registrerad på det konto som ska användas. För att göra detta lägger du upp ett interaktivt jobb.

Se dokumentationen för operativsystemet du använder för mer specifik information om hur en uppgift kan schemaläggas.

Section Access

När en QlikView-fil som innehåller en section access ska laddas om, kontrollera att licensserienumret på den maskin som ska göra batch-körningen får köra skriptet utan att användarnamn eller lösenord behöver anges. Se exempel nedan.

Exempel
Serienummer Användare Lösenord Behörighet
CREATOR - - Admin
4600 9999 9999 9999 Joe ppp789 Admin
* Joe qqqq456 Användare
* Användare rrr123 Användare

Säkerhet

ODBC

Om ODBC används, se till att DSN-definitionen är tillgänglig från det konto som sköter omladdningen. Det enklaste sättet att försäkra sig om detta är att definiera DSN som system-DSN i ODBC-kontrollpanelen.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view