Gå till huvudinnehåll

Tillgängliga dokument

I dialogen Tillgängliga dokument kan du växla mellan aktiva dokument när fler än tio dokument är öppna samtidigt. Välj ett dokument i listan och klicka på Välj för att göra det dokumentet aktivt.

Dialogen innehåller dessutom detaljerad supportinformation som bör rapporteras om problem uppstår med ett QlikView-dokument. Kolumnerna är:

Fält i Tillgängliga dokument
Fält Beskrivning
Dokument Namnet på qvw-dokumentet. Om alternativet Visa fullständiga sökvägar längst ned till vänster i dialogen är markerat visas dokumentet med hela dess sökväg.
Koppling Local (dokument som öppnats via en lokal dator) eller Remote (dokument som öppnats via QlikView Server).
Klientnummer QlikView-klientens versionsnummer.
Servernummer Versionsnummer på den QlikView Server som används för fjärranslutna dokument.
Namn på NT-klient Windows NT-autentiserad identitet av klientanvändare när anslutningen görs med NT-autentisering.
Sparad i version Fullständig information om den QlikView-version som dokumentet senast sparades i (finns endast för lokala dokument).