Gå till huvudinnehåll

Anpassade tillstånd och bokmärken

Bokmärken fångar gjorda val i alla tillstånd som är angivna i QlikView-dokumentet. När man applicerar ett bokmärke kommer alla val i alla tillstånd att appliceras.

Man kan använda specifika tillstånd som finns i ett bokmärke inom ett uttryck. Till exempel beräknar detta uttryck försäljning (Sales) över uppsättningen som genereras av valen som är angivna i bokmärket BM01 för tillståndet 'Group 1'.

Example:  

sum({[Group 1]::BM01} Sales)

Observera: Bokmärken till ett tillstånd som inte längre finns (om tillståndet har tagits bort av en utvecklare) ignorerar eventuella saknade tillstånd.