Gå till huvudinnehåll

Verktygsfält

Verktygsfältet överst i webbläsaren innehåller följande ikoner:

Ikoner i verktygsfältet
Ikon Beskrivning
Clear icon Visar starturvalet i ett QlikView-dokument.
Back icon Backar ett steg i listan över gjorda val.
Forward icon Går ett steg framåt i listan över gjorda val under förutsättning att Bakåt-knappen har använts dessförinnan.
Undo layout icon Upphäver senast gjorda ändring av layouten.
Redo layout icon Upprepar den senast ångrade layoutändringen.
Lock icon Låser alla valda värden.
Unlock icon Låser upp alla låsta värden.
Select icon Öppnar aktuella val-fönstret.
Notes icon

Öppnar fönstret Anteckningar och kommentarer där du kan visa anteckningar.

Notes and Comments

Repository icon

Öppnar dialogen Lager.

Lager

New sheet object icon

Öppnar dialogen Nytt arkobjekt där du kan välja ett objekt och dra det till arket.

New Sheet Object

Select fields icon

Öppnar dialogen Fält.

Fields

Add bookmark icon

Öppnar dialogen Lägg till bokmärke. För att kunna komma åt ett delat bokmärke måste det läggas till från lagret. Från lagret väljer du Redigera och markerar Visa i mina favoriter.

Add Bookmark (Bookmark Object)

Delete bookmark icon Öppnar en lista över alla bokmärken i dokumentet. Välj ett bokmärke för att ta bort det.
Select bookmark dropdown Listrutan innehåller en lista över alla bokmärken i dokumentet. Du kan söka efter bokmärken med namnet eller välja dem i listrutan.
Select report dropdown Listrutan innehåller en lista över alla rapporter i dokumentet. Du kan söka efter rapporter med namnet eller välja dem i listrutan.
Help icon Öppnar hjälpen.

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com