Gå till huvudinnehåll
Anteckning om tips

Utnyttja din investering i QlikView till att arbeta med analyser på ett modernt sätt.

Vad är QlikView?

QlikView är vår klassiska lösning för guidad analys. Med QlikView kan du snabbt utveckla och leverera program med interaktiv guidad analys och instrumentpaneler.

Du kan ställa och få svar på egna frågor och följa din egen väg mot upptäckter. Du kan dina kollegor kan fatta gemensamma beslut.

Kärnan i QlikView är vår patenterade associativa motor som genererar nya datavyer medan du arbetar. QlikView komprimerar data och sparar dem i minnet där de finns tillgängliga för att direkt kunna utforskas av många olika användare. För datauppsättningar som är för stora för att få plats i minnet, ansluter QlikView direkt till datakällan. QlikView ger associativa funktioner och samarbetsfunktioner över alla de data som används för analys, oavsett var de lagras. Du kan börja var du vill och gå vidare hur du vill och är inte begränsad till fördefinierade hierarkiska sökvägar eller förkonfigurerade instrumentpaneler.

Gå igenom den guidade visningen för en snabb introduktion till QlikView: Guidad visning av QlikView

Lär dig hur du börjar använda QlikView:

Gå med i programmet Analytics Modernization

Remove banner from view

Modernisera utan att kompromissa med dina värdefulla QlikView-appar med programmet för analysmodernisering. Klicka här för mer information eller ta kontakt: ampquestions@qlik.com