Gå till huvudinnehåll

En snabb introduktion till QlikView

QlikView gör det enkelt att få en överblick, se samband och få insikter, även när du arbetar med stora och komplexa datauppsättningar. Man kan integrera information från olika källor och informationen kan snabbt göras tillgänglig via ditt nätverk, vilket garanterar att rätt information kommer till rätt person. Med hjälp av den associativa datamodellteknologin som QlikView grundar sig på kan du skapa ett unikt användargränssnitt för interaktiv presentation och analys av alla sorters information.

QlikView hanterar information på ett sätt som påminner om den mänskliga hjärnan. Precis som hjärnan gör programmet steg för steg associativa kopplingar i informationen som bearbetas. Det är du, inte databasen, som bestämmer vilka frågor som ska ställas. Det är bara att klicka på det du vill veta mer om.

Att hämta data ur en konventionell databas är ofta en komplicerad uppgift som kräver stor kunskap om databaser och syntax. Användaren är vanligtvis begränsad till fördefinierade sökrutiner. QlikView revolutionerar detta genom att ge dig möjlighet att med ett musklick fritt välja bland alla data som visas på skärmen. Konventionella söksystem kräver ofta en sökning av hierarkisk typ. Med QlikView kan du utgå från vilka data som helst, oavsett deras placering i datastrukturen.

Med QlikView får du en enhetlig och sammanhängande översikt över data i olika databaser - din egen eller någon annans, central eller lokal. QlikView kan används med praktiskt taget alla databaser

Med QlikView kan du:

  • Skapa ett flexibelt slutanvändargränssnitt för ett informationsdatalager.
  • Åskådliggöra relationer mellan data.
  • Skapa presentationer som är baserade på dina data.
  • Skapa dynamiska diagram och tabeller
  • Utföra statistiska analyser.
  • Länka beskrivningar och multimedia till data.
  • Bygga egna anpassade system.
  • Skapa nya tabeller med information från olika källor.
  • Bygga ditt eget Business Intelligence-system.