Gå till huvudinnehåll

Rekommendationer för data och fält

Du bör känna till de förutsättningar och begränsningar som finns vid arbetet med QlikView. Ett exempel: den övre gränsen för datatabeller och fält samt maximal mängd inlästa data i QlikView.

Rekommendationer för mängden inlästa data

Datamängden som kan läsas in i QlikView begränsas framför allt av datorns cacheminne.

Övre gränser för datatabeller och fält

Om du bygger mycket stora dokument bör du känna till att ett QlikView-dokument inte kan ha fler än 2 147 483 648 distinkta värden i ett fält.

Antal fält och datatabeller såväl som antal tabellceller och tabellrader som kan laddas begränsas bara av RAM-minnets begränsningar.

Rekommenderad gräns för laddningsskriptavsnitt

Det rekommenderade maximala antalet tecken som ska användas per laddningsskriptavsnitt är 50 000 tecken.