Gå till huvudinnehåll

Dialogen Variabelöversikt

I dialogen Variabelöversikt visas alla icke dolda variabler och deras värden i en enda lista. Kombinerad med dollarteckenexpansionen i QlikView-uttryck fungerar variabelöversikten som ett slags ”lager för uttryck”.

Variabler I dessa tre kolumner listas samtliga icke-dolda variabler med sina respektive värden.
Definition Markera en variabel i listan ovan för att visa dess definition. Texten kan redigeras fritt. Ändringarna avspeglas direkt i kolumnen Värde i listan ovanför. Klicka på knappen... för att öppna dialogen Redigera uttryck.
Kommentar Ett kommentarsfält där variabelns skapare kan beskriva dess syfte och funktion.
Lägg till Öppnar dialogen Ny variabel där en ny variabel kan definieras.
Ta bort Markera en variabel i listan och klicka på den här knappen för att radera variabeln.
Sök Sök efter tillgängliga variabler utifrån namn.